Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 3
star star star star star
4.8 (28534)
Học ngay
Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 3. Tập trung giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 109320 người khác đang sử dụng.
Video
100
Bài tập
301
Game
405
Từ vựng
401
Phát âm
205
Tiếng Anh lớp 4
star star star star star
4.8 (16211)
Học ngay
Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 4. Tập trung giúp con sử dụng tốt ngữ pháp, viết được các đoạn văn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 98290 người khác đang sử dụng.
Video
105
Bài tập
322
Game
427
Từ vựng
420
Phát âm
214
Tiếng Anh lớp 5
star star star star star
4.8 (12826)
Học ngay
Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 5. Tập trung giúp con nắm vững hệ thống từ vựng, ngữ pháp sử dụng trong đời sống hàng ngày và tự tin giao tiếp.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 112324 người khác đang sử dụng.
Video
113
Bài tập
342
Game
459
Từ vựng
460
Phát âm
227
Series “TỰ TIN THUYẾT TRÌNH”
Học ngay
Khoá học được thiết kế với các chủ đề phong phú, giúp con nâng cao kỹ năng thuyết trình, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng, giao tiếp tự tin, lưu loát.
Phillip Toop
Phillip Toop
Giáo viên
Davin Reid
Davin Reid
Giáo viên
Dean Logan
Dean Logan
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 80695 người khác đang sử dụng.
Video
83
Bài tập
257
Game
338
Từ vựng
336
Phát âm
172